we nodigen uit tot niet-weten

Het genootschap

We willen met elkaar onderzoeken hoe CCL ook de meest menswaardige manier van onderzoek kan helpen ontstaan. Daarvoor is het nodig om ook onszelf opnieuw uit te vinden. Vandaar dat we onze adviesraad omvormen tot het Genootschap Oefenruimte voor een Mooiere Wereld en zal het nieuwe lab in elk geval bij aanvang drie ‘bereidingswijzen’ kennen die naast elkaar bestaan.

in contact komen?
For your comfort — Change The Game

Fouten maken is niet alleen toegestaan – het is een noodzakelijkheid.

Hoe helder een ideaal je ook voor ogen staat, de weg erheen is meestal allesbehalve duidelijk. Alleen al de gedachte dat je zou kunnen weten hoe die precies loopt, kan een belemmering zijn. Het is een proces van (onder)zoeken, vallen en opstaan. En dat is precies wat we onszelf gunnen door een oefenpraktijk aan te gaan. Fouten maken is daarbij niet alleen toegestaan – het is een noodzakelijkheid. Want echte vaardigheden – ook wel belichaamde kennis geheten – krijg je alleen op die manier onder de knie.

Verdeel en (be)heers. Zo zijn we – individueel en collectief – gewend geraakt om te handelen als we in de problemen komen. Vandaar dat we inmiddels opgescheept zitten met een groeiende rij deelproblemen (zoals de bankencrisis, de eurocrisis, de crisis op de woningmarkt, de voedselcrisis en de klimaatcrisis) die we vervolgens op een kwantitatieve manier denken te kunnen oplossen: meer geld erin pompen, emissies terugdringen enzovoort. Zolang problemen gehoorzamen aan de logica van biljartballen, valt voor die aanpak nog wel wat te zeggen, maar bij complexe systemen met hun eigen interne logica en zelfsturing gaat die vlieger niet op. Door te denken dat wij zelf geen deel uitmaken van die systemen en daarmee van het probleem, maken we dezelfde fout als de alcoholist die zijn zwakte tegenover de drank als het probleem ziet en in beheersing de oplossing zoekt, terwijl die drang om te beheersen juist de ‘motor’ van zijn verslaving is. Het inzicht dat het bij elke verslaving om (verlangde maar onbereikbare) beheersing draait, danken we aan Bill W. en dokter Bob, de grondleggers van AA.

we hoeven slechts één crisis op te lossen:

Dus zien we bij de problemen waarmee we op allerlei gebieden worden geconfronteerd, steeds weer hetzelfde patroon: de roep om krachtige maatregelen en/of strenge regels. Die problemen staan echter niet op zichzelf maar hangen samen met hoe we ons verhouden tot onszelf, elkaar, onze omgeving, de natuur en de wereld. In plaats van te spreken van een opeenstapeling van crises – milieu, klimaat, financieel, ongelijkheid enz. – suggereert de Amerikaanse publicist en dwarsdenker Charles Eisenstein dat er eigenlijk maar één crisis is: een crisis in onze relatie met onszelf, elkaar, onze omgeving, de natuur en de wereld. Die relatie is vooral symmetrisch (en wordt vaak gedefinieerd als een strijd die beslecht moet worden) terwijl ze juist complementair (zorgzaam en liefdevol) zou moeten zijn. In zijn visie hoeven we daarom slechts één crisis op te lossen om ze allemaal te doen verdwijnen.

De sleutel naar een gezondere basis voor onze relaties ligt volgens Eisenstein niet in het zoeken naar (deel)oplossingen, maar in een fundamentele keuze voor de wereld waarin we zouden willen leven, ‘the more beautiful world our hearts know is possible’. Die keuze wordt ingegeven door liefde en streven naar schoonheid.

Creative City Lab realiseert een nieuw lab dat gericht is op het creëren van oefenruimte

Dat stelt ons bijvoorbeeld voor vragen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van technologie. Kan technologie instrumenteel zijn bij dat streven en op welke manier(en) dan? Die vragen zijn fundamenteler dan directe of indirecte milieu- of klimaateffecten. De manier waarop we ze stellen, dient ook niet gericht te zijn op pasklare oplossingen. We hebben het hier niet over kennis die zich handzaam laat overdragen, maar om het ontwikkelen van een wezenlijk andere houding en de bijbehorende vaardigheden. We moeten als het ware opnieuw leren fietsen.
Zoals iedereen die dat proces ooit heeft doorgemaakt weet, vereist een dergelijk leerproces oefening. En voor dat oefenen is oefenruimte (speelruimte, leerruimte) nodig. Creative City Lab is bezig een nieuw lab te realiseren dat gericht is op het creëren van die oefenruimte.

Onze eerdere labs – waarover je meer kunt lezen op onze website – waren in zekere zin traditioneel van opzet, met een duidelijk onderscheid tussen de deelnemende studenten en hun begeleiders. In de nieuwe opzet zijn de deelnemers niet per definitie masterstudenten of postdocs en zien de begeleiders zichzelf ook als deelnemer.

save & brave spaces
Wat bieden wij vanuit creative city lab?

Elk zelfsturend systeem stelt limieten waarbinnen sprake is van bewegingsruimte. Als onderdeel van het systeem leer je die limieten kennen door te experimenteren, te leren en te evolueren. Daarom bieden wij een werkplaats voor idealen, een leeromgeving waarin je veilig kunt vallen en weer opstaan. Via 3 learning journeys geven we deelnemers oefenruimte om de vraag achter de vraag te doorgronden. Om op vernieuwende wijze invulling te geven aan de wereld van straks, analoog aan een toolbox/zakmes: de basis om samen een bloeiend bestaan op te bouwen.

Hoe doen we dat? Waar kunnen we naartoe?
Na drie succesvolle labs mag ook de werkwijze van Creative City Lab wel weer eens tegen het licht gehouden worden. En daarbij gaat het om aspecten als het beloningsysteem, de aansturing en de samenstelling van de groep deelnemers.

drie 'bereidingswijzen'/ learning journeys

Het Genootschap Oefenruimte voor een Mooiere Wereld van Creative City Lab wordt mede mogelijk gemaakt door Centrum voor Zelfbezinning, LEVENXL, Squarewise en Delphior Pro OR.

Contact

Heb je een vraag? Of wil je een bijdrage leveren? Stuur ons dan gerust een berichtje via info@creativecitylab.nl. Blijf op de hoogte door deze website in de gaten te houden of volg ons via Facebook.

Volg Ons