For your comfort — Change The Game
lab: liefdevolle technologie

Liefdevolle technologie & de mooiere wereld

Volgens Charles Eisenstein hoeven we maar één crisis op te lossen om ze allemaal te laten verdwijnen. De sleutelbegrippen die daarbij als leidraad dienen zijn liefde en schoonheid. Het doel dat ons dan voor ogen staat is de mooiere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is. Een wereld om (weer) van te kunnen houden. Welke rol zou nieuwe technologie daarbij kunnen en moeten spelen? Dat is de inzet van de volgende editie van het Creative City Lab.

Hoe? wat wij bieden >
lab: liefdevolle technologie

Liefdevolle technologie & de mooiere wereld

Volgens Charles Eisenstein hoeven we maar één crisis op te lossen om ze allemaal te laten verdwijnen. De sleutelbegrippen die daarbij als leidraad dienen zijn liefde en schoonheid. Het doel dat ons dan voor ogen staat is de mooiere wereld waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is. Een wereld om (weer) van te kunnen houden. Welke rol zou nieuwe technologie daarbij kunnen en moeten spelen? Dat is de inzet van de volgende editie van het Creative City Lab.

Hoe? wat wij bieden >

Door welk nieuw verhaal laten we ons leiden bij het aanpakken van de crisis?

“Veel mensen zien in dat alle crises en problemen waar we mee te maken hebben met elkaar samenhangen. Ze berusten op systemen en die systemen berusten op verhalen. Die onderliggende verhalen definiëren wie we zijn en geven antwoord op vragen als wie zijn we? Waarom zijn we hier? Wat betekent het om mens te zijn? Hoe leef je je leven en wat is echt?” – Charles Eisenstein

Door welk nieuw verhaal laten we ons leiden bij het aanpakken van de crisis? Terug naar het oude normaal is niet alleen onmogelijk maar ook niet wenselijk, dus hoe gaan we verder? Wat is er voor nodig om het huidige tijdperk niet alleen te overleven, maar tot bloei te laten komen? Hoe zorgen we ervoor dat technologische oplossingen niet alleen worden ingezet als beheersingsinstrument? Hoe zorgen we voor verhalen die van ons allemaal zijn, ook van degenen die nu buiten de boot vallen? Of om met Eisenstein te spreken: “Hoe slaan we een brug van het verhaal van afscheiding naar het verhaal van verbinding?”

Bij dat nieuwe verhaal hoort ook het nieuwe oogsten:

Een nieuwe relatie met de planeet: niet langer haar hulpbronnen ontginnen zoveel we maar kunnen en daarmee de planeet, haar bewoners en volgende generaties schade toebrengen (geïnspireerd door de wijsheid van First Nations). Belangrijk daarbij is dat het vruchtgebruik van de bodem wordt losgekoppeld van het bezit ervan.

Een nieuwe relatie tot elkaar:
veel mensen vrezen dat ze zullen worden vervangen door machines. Ze verrichten immers werk dat machines ook en vaak beter kunnen doen. Iedereen dient recht te hebben op werk dat past bij een menswaardig bestaan (uit: Sacred economics van Eisenstein).

Kan de inzet van machines en algoritmes ons ook vrij maken?
Als AI en automatisering gebaseerd mogen zijn op hetzelfde verhaal en dezelfde regels als de inrichting van onze huidige maatschappij en arbeid, dan kunnen ze ons gaan overheersen en bezitten (geïnspireerd door Harari). Veel technologie wordt aan ons ‘verkocht’ met het argument dat we na geketend te worden uiteindelijk vrij zullen zijn. In werkelijkheid worden we echter aldoor verder ingesnoerd. Dit is de probleemstelling van het nieuwe lab: Gaan we profiteren van technologie of laten we ons erdoor te gronde richten? Wat is de juiste weg voorwaarts? Het nieuwe systeem zou volgens onze overtuiging uit moeten gaan van het principe van de commons.

Wat vraagt de huidige tijd van ons?

 

Hoe kan technologie liefdevol zijn? Hoe kan technologie aansluiten bij ons waarachtige mens-zijn?

Wat vraagt de huidige tijd van ons?
Dit nieuwe tijdperk vraagt om een andere aanpak en daarbij:

save & brave spaces
Wat bieden wij vanuit creative city lab?

Elk zelfsturend systeem stelt limieten waarbinnen sprake is van bewegingsruimte. Als onderdeel van het systeem leer je die limieten kennen door te experimenteren, te leren en te evolueren. Daarom bieden wij een werkplaats voor idealen, een leeromgeving waarin je veilig kunt vallen en weer opstaan. Via 3 learning journeys geven we deelnemers oefenruimte om de vraag achter de vraag te doorgronden. Om op vernieuwende wijze invulling te geven aan de wereld van straks, analoog aan een toolbox/zakmes: de basis om samen een bloeiend bestaan op te bouwen.

Hoe doen we dat? Waar kunnen we naartoe?
Na drie succesvolle labs mag ook de werkwijze van Creative City Lab wel weer eens tegen het licht gehouden worden. En daarbij gaat het om aspecten als het beloningsysteem, de aansturing en de samenstelling van de groep deelnemers.

drie 'bereidingswijzen'/ learning journeys
we nodigen uit tot niet-weten

Het genootschap

We willen met elkaar onderzoeken hoe CCL ook de meest menswaardige manier van onderzoek kan helpen ontstaan. Daarvoor is het nodig om ook onszelf opnieuw uit te vinden. Vandaar dat we onze adviesraad omvormen tot het Genootschap Oefenruimte voor een Mooiere Wereld en zal het nieuwe lab in elk geval bij aanvang drie ‘bereidingswijzen’ kennen die naast elkaar bestaan.

ontdek meer
For your comfort — Change The Game

Het Genootschap Oefenruimte voor een Mooiere Wereld van Creative City Lab wordt mede mogelijk gemaakt door Centrum voor Zelfbezinning, LEVENXL, Squarewise en Delphior Pro OR.

Contact

Heb je een vraag? Of wil je een bijdrage leveren? Stuur ons dan gerust een berichtje via info@creativecitylab.nl. Blijf op de hoogte door deze website in de gaten te houden of volg ons via Facebook.

Volg Ons