Project Description

Verduurzamen van de voedselketen

Klik hier voor meer uitgebreide informatie over dit project en de problematiek van de voedselketen wereldwijd. Lees hier meer over Food Village!

meer info

Creative City Lab 2012-2013 had als thema: ‘Het verduurzamen van de voedselketen’. Binnen het lab wordt onderzoek gedaan naar creatieve en duurzame oplossingen voor de meest urgente en impactvolle problematiek binnen dit thema.

Het ontwerp van onze huidige mondiale voedselketen is niet duurzaam en de oorzaak van de versnelling van de problematiek wereldwijd; er is sprake van toenemende honger, droogte, uitputting van onze bodem en stijgende voedselprijzen. Tegelijkertijd gaat over consumentisme ten koste van onze gezondheid. We zijn toe aan een totale herijking en herontwerp van onze internationale voedselketen. Creative City Lab richt zich in 2012 op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij voedsel de drager vormt.

De urgentie van het thema

De transitie naar een mondiale duurzame voedselketen is cruciaal

De transitie naar een duurzame keten is een absolute noodzaak, niet alleen vanwege ons eigen welzijn maar ook voor dat van vele andere bevolkingsgroepen en voor het behoud van onze nu nog groen en ‘vruchtbare’ planeet.


Het lokale antwoord: zelfvoorziening en lokale duurzame voedselketens

Meer dan de helft van onze wereldbevolking woont in steden, de verwachting is dat zal oplopen tot driekwart in 2050. Om voedselzekerheid te garanderen en de steeds groter wordende stedelijke bevolking van voedsel te voorzien besteden steeds meer gemeenten en provincies aandacht aan het verwezenlijken van een lokale en/of regionale voedselketen. Het verduurzamen van gebieden en steden is een ontwikkeling die zich parallel hieraan ontwikkelt. Vanuit deze (hernieuwde) behoefte hebben nieuwe concepten als ‘Stadslandbouw’ (de landbouw in de stad halen) of de ‘Parksupermarkt’ (stedelingen naar het platteland halen) hun intrede gedaan. Voorbeelden hiervan zijn vertical farming, individuele moestuinen, kassen die voedsel- en energie produceren in de stad, en professionele duurzame voedselproductie en distributie aan de randen van de stad. Het innovatielab 2012 speelt in op deze ontwikkelingen.

De centrale vraagstelling van het lab

De centrale vraagstelling waar het lab zich over buigt is: ‘Het (her)ontwerpen van een lokale duurzame voedselketen in een specifiek afgebakende omgeving in de Regio Amsterdam – vanuit een mondiale context.’

In het gekozen gebied – een groen oksel van de stad, van stadsbewoners tot buitengebied – worden verschillende aspecten van de voedselketen mee ontworpen. Hierbij is de wens om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Omdat onze voedselketen internationaal is vormgegeven, hebben wij te maken met de bijbehorende problematiek en mogelijke internationale oplossingen. Het succesvol ontwerpen van een duurzame keten in een bepaalde omgeving kan derhalve alleen binnen een mondiaal perspectief gebeuren. Ook moet de afweging worden gemaakt welke delen van de keten centraal (bijvoorbeeld door middel van een distributiecentrum) en welke decentraal moeten worden ingevuld. Bij het succesvol ontwerpen van een lokale duurzame keten wordt uitgegaan van wat op dit moment haalbaar en gewenst is in die specifieke omgeving. Daarbij blijft telkens de vraag wat impactvol is en op termijn daadwerkelijk optimaal bijdraagt aan een duurzame planeet.

Lees hier meer over Food Village!

Bekijk hier de presentatie van Food Village!

eerdere innovatielabs

Andere projecten

bekijk alle projecten

Contact

Heb je een vraag? Of wil je een bijdrage leveren? Stuur ons dan gerust een berichtje via info@creativecitylab.nl. Blijf op de hoogte door deze website in de gaten te houden of volg ons via Facebook.

Volg Ons