Project Description

FOOD VILLAGE in Amsterdam-Noord

Onderdeel van het project: Verduurzamen in de voedselketen

meer info

De Ambitie van FOOD village
Food

Village moet een bruisende groene plek worden in Amsterdam-Noord die zo is ingericht dat men kan zien, leren, werken en genieten in alle fasen van de voedselketen. Dus niet alleen teelt, maar ook verwerking, bereiding en consumptie van voedsel (horeca) wordt belangrijk op deze locatie.

Het doel van dit stadslandbouwinitiatief is dat mensen meer lokaal, lekker, vers en gezond voedsel gaan eten. Ook heeft het initiatief tot doel om de lokale economie stimuleren en werkgelegenheid te creëren – in alle onderdelen van de duurzame voedselketen – en het gebied duurzaam verder ontwikkelen.

Zelf aan de slag in de hele voedselketen

Het initiatief wil dit bereiken door meer mensen direct te betrekken bij het verbouwen, verwerken, bereiden en het proeven van lekker en gezond voedsel. Hierdoor wordt het bewustzijn, de kennis en de ervaring met duurzaam voedsel vergroot. Op de zogenaamde productie ‘expo’ plekken kan men met eigen ogen bijzondere vormen van duurzame voedselproductie zien. Zoals bijvoorbeeld het telen van oesterzwammen op koffiedik of het duurzaam houden van bijzondere varkentjes, kippen of vissen.

In de productietuin wordt de horeca in Noord en vaste klanten uitgenodigd om mee te denken over het teeltplan. Mensen kunnen allerlei workshops volgen over bijvoorbeeld koken, bijen houden, honing maken en composteren tot zelf wekken van groente en fruit en kaas maken. Ook kun je zelf aan de slag in een eigen moestuin en een boeket samenstellen in de bloemenpluktuin. Kinderen worden spelenderwijs in aanraking gebracht met de natuur en voedselproductie. Zo kan men ontspannen en spelen in een groene voedselrijke omgeving en de natuurspeeltuin.. Het creëren van stages, leer- en werkplekken, dagbestedingsmogelijkheden, re-integratie plekken is een belangrijke pijler van Food Village.

Activiteiten en functies op het terrein
De verschillende functies die nu zijn opgenomen binnen het Food Village concept zijn:

  • Een productietuin in open grond en kas
  • Een bloemen pluktuin
  • Productie ‘expo’ plekken
  • Een horecagelegenheid in de kas; vers voedsel uit de tuin direct op je bord
  • Kook’IJ’land; workshop ruimtes, vergaderlocatie en conferenties (incl. keuken)
  • Eet’alage: locaties voor verwerking, oude ambachten en verkoop
  • Natuurspeeltuin
  • Moestuin

Een haalbare business case
Een belangrijk criterium voor het stadslandbouwinitiatief in Amsterdam-Noord is de financiële haalbaarheid van het project. Het mag niet blijven bij een mooi plan, de boerderij moet er daadwerkelijk gaan komen, ook in economisch onzekere tijden. In de laatste fase van het project is voor elk onderdeel van het concept Food Village een meerjarenbegroting gemaakt. Sommige onderdelen genereren inkomsten, anderen zijn een kostenpost, maar opgeteld blijken de functies samen een haalbare business case.

Hoe nu verder
De business case is klaar en er zijn drie mogelijke coalitie partijen gevonden die aan de slag willen op het terrein. Het stadsdeel heeft besloten om door te gaan naar de volgende stap en deze partijen te toetsen aan de business case en de geformuleerde selectiecriteria. Er zal een coalitie als trekker van het gebied overblijven. Deze partij zal – passend binnen de ambitie en de grote lijnen van de business case – zijn eigen specifieke invulling zal geven aan het concept. Alle geselecteerde coalitie partijen hebben aangegeven open te staan voor de samenwerking met andere voedselpartijen in Amsterdam Noord, mochten zij de trekker worden van het terrein.

Tot de coalitiepartij is gekozen en de concrete plannen verder heeft uitgewerkt, zullen een aantal individuele partijen vast starten op het terrein en beginnen met de voorbereidingen. De mannen van de Buitengewone Varkens gaan aan de slag om te zorgen dat er binnen afzienbare tijd varkens rondscharrelen. Deze varkens leveren op termijn duurzaam geproduceerd vlees en functioneren daarnaast als een grond(voor)bewerker voor de nutriëntenarme velden. Beelease, die zich door bedrijven laat sponsoren om de bijenpopulatie in Nederland te ondersteunen, zal bloemen inzaaien en bijenkasten plaatsen. Het Leger des Heils zal zo snel mogelijk starten met het aanleggen van een eigen moestuin, die later de moestuintjes voor de buurt moet gaan worden.
aag naar voedsel
Voedsel is een thema dat iedereen aangaat, iedere dag. Feit is dat onze voedselketen in de afgelopen decennia internationaal is vormgegeven. De problematiek in de voedselketen wordt steeds groter en treft daarmee verschillende sectoren, landen en bevolkingsgroepen, hetgeen wordt versterkt door de relatie tussen voedsel, energie en water. Door de stijgende wereldbevolking (9,4 miljard in 2050) zal de vraag naar voedsel, energie en water blijven stijgen. Door toenemend consumentisme in westerse landen, de steeds grotere variatie in voedsel en veranderende diëten zal de vraag naar voedsel zelfs verdubbelen.

Bekijk hier de presentatie van Food Village!

Lees hier over de problematiek van de voedselketen wereldwijd.

Contact

Heb je een vraag? Of wil je een bijdrage leveren? Stuur ons dan gerust een berichtje via info@creativecitylab.nl. Blijf op de hoogte door deze website in de gaten te houden of volg ons via Facebook.

Volg Ons